DOLAR 32,7878 1.53%
EURO 35,1602 0.53%
ALTIN 2.456,522,76
BITCOIN 2168143-1.28216%
Muğla
29°

AÇIK

17:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

 • FİNANSİF
 • İNTERAKTİF
 • HESAP
Belediyeye ait 6 adet işyeri ihale yoluyla kiraya verilecek

Belediyeye ait 6 adet işyeri ihale yoluyla kiraya verilecek

9 Haziran 2024 16:47
Belediyeye ait 6 adet işyeri ihale yoluyla kiraya verilecek
0

BEĞENDİM

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2024/2 NOLU İHALE SIRA NOMAHALLEADAPARSELKAPI NOALAN
(M²)
NİTELİĞİENCÜMEN KARAR TARİH/NOKİRA SÜRESİMUHAMMEN
BEDEL+KDV
(5 YILLIK-TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(%3 )             
İHALE SAATİ
2024 /2-1MUMCULAR333118047,23DÜKKAN04.06.2024
2024/3206
5120.000.00.-TL+KDV3.600.00.-TL10:00
2024    /2-2TÜRKKUYUSU1143102/1791,89DÜKKAN04.06.2024
2024/3207
51.800.000.00.-TL+KDV54.000.00.-TL10:30
2024    /2-3YALIKAVAK76310130/162,43DÜKKAN04.06.2024
2024/3208
51.800.000.00.-TL+KDV54.000.00.-TL11:00
2024 /2-4ÇIRKAN MAHALLESİHİLAL SOKAK2640,81MARKET04.06.2024
2024/3209
5750.000.00.-TL+KDV22.500.00.-TL11:30
2024    /2-5KONACIK18626/J-17208,69DÜKKAN04.06.2024
2024/3210
51.800.000.00.-TL+KDV54.000.00.-TL12:00
2024    /2-6KOYUNBABA MAHALLESİ5408 SOKAK4131,09DÜKKAN04.06.2024
2024/3211
51.500.000.00.-TL+KDV45.000.00.-TL12:30
 1. Bodrum Belediyesinin mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan yukarıda niteliği yazılı; 6 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre kiralama ihalesine çıkartılacaktır.
 2. İhale, 03/07/2024 tarihi Çarşamba günü 10:00 ile 12:30 saatleri arası Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Bodrum/MUĞLA adresindeki Bodrum Belediyesi Merkez Bina Toplantı Salonunda (Bodrum Belediyesi) Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) 5 (beş) yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 1.300.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.
 4. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarih ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, 02/07/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 5. İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler; İhalenin yapılacağı tarihten önce alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Nüfus Aile Kayıt Örneği www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır.
 2. Kimlik sureti
 3. İmza Beyannamesi (Aslı veya Noter onaylı) 
 4. Sabıka kaydı aslı (İhale tarihinden önceki son 30 gün içinde alınmış olmalı)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.     İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıt olduğuna dair belge.
2.       İmza sirküleri, Yetki belgesi, Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti   
C)  GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN ORTAK BELGELER

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi aslı (Nakit Tahsilat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) (Teminat mektupları süresiz ve limit içi banka teyit yazılı olacaktır.) (Nakit olarak yatırılacak bedeller Belediyemiz veznelerine ve Bodrum Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir. Yatırılan geçici teminat bedelini gösterir makbuz veya dekont sureti ihale dosyasına konulacaktır.)
 2. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanmış, Belediyemize son ödeme tarihi (vadesi) geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair onaylı belge aslı
 3. Tebligat için adres beyanı aslı
 4. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
 5. İdare ve istekliler tarafından onaylı Şartname ve ekleri
 6. Yer Görme Belgesi
 7. İhale dosya bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı
 8. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr/) üzerinden alınmış belge

D) YABANCI KATILIMCILAR İÇİN
            Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması tercümenin noter onaylı olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
E) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
       Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (İhaleye katılım başvurusu sırasında Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi İdareye sunulacaktır), ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her biri ihale şartnamesinin her sayfasını imzalayacaktır. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, geçici teminatın ortak girişi oluşturan pilot/özel ortak tarafından sunulması yeterli olacaktır.

 • 2886 Sayılı Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 • İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 • İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kullanım hakkının kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Gizlilik politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Sitemizi kullanarak bu bilgiyi onaylamış sayılırsınız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.